Identificatie van natuursteen

Niet bekende natuursteensoorten in gebouwen en monumenten kunnen door INSPECT geïdentificeerd worden. Dit kan zowel in-situ gebeuren door een plaatsbezoek en macroscopische identificatie, eventueel gecombineerd met grondige studies van literatuur en verspreidingsgebieden van gesteentes. Indien nodig wordt overgegaan tot petrografische analyse, waarbij een zo klein mogelijk monster van het gesteente wordt gebruikt.


Na identificatie kan bepaald worden of het gesteente vervangen dient te worden, en of het desgevallend nog beschikbaar is. Wanneer dit niet meer het geval is zal gezocht worden naar passende vervangmaterialen die ervoor zorgen dat een renovatie er niet alleen nu maar ook in de toekomst optimaal blijft uitzien.
Bij schadebepaling hoort een grondige beschrijving van de verweringspatronen en hun oorzaak, om verdere schade te beperken of te vermijden.