Duurzaamheid

Duurzaamheidstesten meten de vorstbestendigheid, slijtweerstand, weerstand tegen zoutkristallisatie, en andere eigenschappen. INSPECT heeft als één van de enige bedrijven in België de mogelijkheid om dynamische elasticiteitsmodulus exact te meten, een belangrijke beoordelingsfactor ter bepaling van vorstbestendigheid.

INSPECT beschikt over de nodige klimaatgecontroleerde testopstellingen voor het uitvoeren van vorst-dooiproeven, volgens Belgische en Europese normen. Tijdens deze proeven worden gesteentes onderworpen aan verschillende fases van vriezen, dooien en onderdompeling in water, terwijl de temperatuur nauwkeurig wordt gemonitord in de proefstukken zelf. Verder kunnen andere klimatologische invloeden getest worden, zoals de weerstand tegen thermische schok.

Naast vries-dooicycli kan ook de aanwezigheid van zouten in de omgeving van natuursteen tot problemen leiden. Door de daartoe bestemde proeven kan nagegaan worden hoe resistent een gesteente is tegen de aanwezigheid van dergelijke zouten. Wanneer zouten reeds aanwezig zijn kunnen deze gemonsterd en geanalyseerd worden, om de proefopstelling te doen overeenstemmen met de werkelijke situatie.